بی و مجنون دل من ...

درخواست حذف این مطلب

تولدمه، امروز یه ربع قرن رو رد میکنم. دلم بد گرفته. منی که یه عمر دیگرون رو مس ه می ساده ترین و دم دستی ترین عشق تو دنیای خدا، عشق نری و مادگی هست و حتی بومی های ی جنوبی که هنوز هر هواپیمایی بالای سرشون رد میشه، پشت سرش سجده میکنن و فکر میکنن خداشونه هم این عشق رو بلندن، اونا که چه عرض کنم کفتارها هم این مدل عشق رو بلدن.

منی که یه عمر نفرت ورزیدم به این نوع عشق کل روز تولدم رو به بودن آدمی فکر میکنم که نه باهاش حرف زدم نه میدونم اسمش زه_ هست یا شق_. من، من پرمدعا، بغض برای نبود آدمی که هیچ وقت نبوده.

اگه تو این 25 سال کار نیکی ، خدایا چیزی ازت نمیخوام جز یه دقه دیدنش :(

قول میدم خودم مهرشون از دلم بیرون کنم :(